Kola

Dubbelt så mycket kolasmak, dubbelt så gott. Våra glassar med kolasmak består av en lyxig kombination av kolaglass och kolasås. Bara att hugga in!