UPPTÄCK DIN PLATS Annullera

Meddelande om cookies

Olika typer av cookies som vi använder

Vi använder olika typer av cookies på webbplatsen, bland annat några eller samtliga av dem som anges nedan.

Preferenscookies

Preferenscookies gör att webbplatsen minns information, t. ex. ditt önskade språk, som kan användas för att anpassa din upplevelse på webbplatsen. Dessa cookies kan även användas för att ge dig information som särskilt gäller ditt område, och de kan hjälpa dig att anpassa webbplatsens utseende. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras fungerar eventuellt webbplatsen sämre, men den ska inte sluta fungera helt.

Säkerhetscookies

Säkerhetscookies används för att verifiera användare, förhindra bedrägerier med inloggningsuppgifter samt skydda användares data från overifierad användning. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras kommer webbplatsen inte att fungera som den ska.

Processcookies

Processcookies underlättar för webbplatsen att tillhandahålla tjänster som du förväntar dig, t. ex. göra att du kommer in på säkra områden på webbplatsen. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras kommer webbplatsen inte att fungera som den ska.

Reklamcookies

Reklamcookies används av parter som är en del av att hjälpa till med andra företags annonser på våra webbplatser, eller parter som är delaktiga i att bestämma vilka av våra annonser (eller andra parters annonser) som ska visas för dig på tredjeparters webbplatser. Dessa cookies samlar in information om vad du gör online, t. ex. annonser du har sett eller webbplatser eller sidor du har gått in på, för att kunna avgöra vilken reklam som eventuellt är relevant för dig. Den här informationen används sedan för att visa dig reklam som du eventuellt tycker är mest relevant, och den används även när du går in på andra webbplatser som inte tillhör oss. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras fungerar eventuellt webbplatsen sämre, men den ska inte sluta fungera helt.

Sessionscookies

Dessa cookies gör att webbplatsen kan samla in information om hur du interagerar med webbplatsen, bland annat vilka sidor du går in på oftast och om vissa sidor skickar felmeddelanden till dig. Dessa cookies hjälper oss att göra våra tjänster bättre. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras fungerar eventuellt webbplatsen sämre, men den ska inte sluta att fungera helt.

Analyscookies

Analyscookies samlar in information om hur webbplatser används. Vi använder dessa cookies för att göra våra sidor bättre genom att exempelvis lära oss mer om de sidor som personer oftast går in på. Om dessa cookies blockeras eller inaktiveras ska sidan inte sluta fungera helt.

dela detta objekt